ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง OPEN HOUSE 2019

OPEN HOUSE 2019 จัดในวันเสาร์ที่ 26 (บ่าย) และวันอาทิตย์ที่ 27 (เช้า,บ่าย) มกราคม 2562
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งภายในงาน OPEN HOUSE 2019
ได้ที่ https://goo.gl/forms/QH7T8kKaUsDzPHVC3
*** ปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 23 มกราคม 2562***

****กรุณากรอกข้อมูล ของนักเรียน ให้ครบถ้วน ****
****กรณี มา ซ้ำ 2 วันให้ลง 2 รอบ****
****หมายเหตุ ทุกรอบมีเนื้อหาเช่นเดียวกัน****