ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

จำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 120 คน

โดยนายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<