Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับโล่และเกียรติบัตร โครงการ “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566

📌ประกาศรายชื่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับโล่และเกียรติบัตร โครงการ “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566
⏰ กำหนดจัดกิจกรรมวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมอาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
🌐เปิดดูรายชื่อครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/42SoWOQ
☎️สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 024486130, 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
✅ ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
🎥ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา