Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 การขุดถนนวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียน

📌แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ⚠️ ด้วยถนนด้านหน้าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่หน้าวัดโพธิ์ จนถึงเส้นบรรจบถนนพุทธมณฑลสาย 1 (เส้นทางหลัก) มีการขุดถนนวางท่อระบายน้ำ ทำให้การจราจรหน้าโรงเรียน ไม่สะดวกในการสัญจรอาจทำให้รถติดและล่าช้าในการรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครอง รับ – ส่ง นักเรียน ที่ถนนพทุธมณฑล สาย1 (เส้นทางหลัก) ทั้งสองฝั่งตามจุดที่ปักหมุดไว้(ในภาพ) และให้นักเรียนใช้สะพานลอย ในการเดินเข้าสู่โรงเรียน เนื่องจากพื้นถนนเต็มไปด้วยโคลน โดยจะมี ครูเวรและคณะกรรมการนักเรียนดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบนสะพานลอย ทั้งนี้เพื่อการวางแผนในการเดินทาง และความปลอดภัย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสภาพการจราจรเข้าสู่ภาวะปกติ
📸 ภาพและคลิปถนนหน้าโรงเรียนเพิ่มเติม https://bit.ly/49pzE2i
.
📋 ข้อมูลโดย งานรักษาความปลอดภัย
🎥 ออกแบบ-ประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร