Friday, July 12, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? แจ้งการใช้งานระบบจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงอาหาร Food Court

 

 

 

 

 

? แจ้งการใช้งานระบบจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงอาหาร Food Court โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

✅ เปิดดูคู่มือการใช้งานได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/45wbNfl

⏰ เริ่มใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

? ช่องทางการเติมเงิน (โอน) ผ่านแอพพลิเคชัน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนมีบัญชีเงินฝาก (ไม่รองรับการจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือสามารถเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ TOP-UP ที่โรงเรียน

‼️ไม่เติมเงิน (โอน) ผ่านแอพพลิเคชัน TrueMoney / Make by Kbank หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นแอพสำหรับบัญชีเงินฝากโดยตรง

?มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ งานโภชนาการ โทร. 024486130, 024486931 (ในวันเวลาราชการ)

.

? ข้อมูลโดย งานโภชนาการ

? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap