Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? ขอแสดงความยินดีในโอกาส ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

? ขอแสดงความยินดีในโอกาส ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
.
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา