Monday, June 5, 2023

📌 ขอแสดงความยินดีในโอกาส ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

📌 ขอแสดงความยินดีในโอกาส ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา