Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2566

? เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2566
? ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 18-27 เมษายน 2566 สิ้นสุดการสมัคร 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/obVmcjxo9J5n1b5b9
✅ สอบวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3
?วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์จำนวน 20 ข้อ และวิชาวิทยาศาสตร์ 30 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ (ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
? ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
? มีปัญหา-คำถามข้อสงสัยใดๆ หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โดยตรง โทร.024487105 (ในวันเวลาราชการ)
.
? ข้อมูลโดย #กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา