Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ ENGLISH PROGRAM [EP] ปีการศึกษา 2566

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ ENGLISH PROGRAM [EP] ปีการศึกษา 2566
✅ เปิดดูหนังสือประกาศของโรงเรียน รายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3Jxh9i0
#กำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1-18 ก.พ. 66 http://www.ps.ac.th/admission
⚠️ เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรแต่ละห้องเรียน ได้ที่ http://bit.ly/3H8HobK
.
📮 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โดยตรง โทร.024487105 (ในวันเวลาราชการ)
.
📝 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ระบบการรับสมัครโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา