Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

?ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ช่างทั่วไป(เพศชาย) กลุ่มบริหารทั่วไป              1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม