พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ British Council of Thailand

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ Mrs.Helga Stellmacher ตำแหน่ง Country Director จาก British Council of Thailand
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการเป็นศูนย์ทดสอบ IELTS Testing Center และการทดสอบให้กับนักเรียนในหลักสูตร IP, EP, IEP, GP
และความร่วมมือด้านการสอบทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (APTIS) เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) จาก Cambridge Univeristy
ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งโครงการ IP และ EP

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<