เปิดรับสมัคร ม.1 ปกติ และ IEP ปี 2564

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP
✅ รายละเอียดและประกาศรับสมัครเปิดดูได้ที่ https://bit.ly/31pWCED
⏰ #กำหนดการรับสมัคร ความสามารถพิเศษ 1-27 เม.ย. 64 และ ในเขตพื้นที่/นอกเขตพื้นที่ฯ/เงื่อนไขพิเศษ 1-28 เม.ย.64 รับสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ http://49.229.102.165/admission/ (เปิดระบบตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)
💾 ขั้นตอนการสมัคร เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3rEBvtb
📥 ตัวอย่างใบรับรองผลการเรียน (กรณีต้องใช้) ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/31pe7Fc
⚠ เงื่อนไขการรับ ความสามารถพิเศษจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
————-
📬 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 024486130 ต่อ 121 หรือ
📲สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน เพิ่มเติมที่ Line ID : @tcr2679o หรือคลิก(บนมือถือ) https://lin.ee/znKgDLg (บนอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน)
————-
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ ระบบการรับสมัครและขั้นตอนการสมัครโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา
📌 แจ้งคุณสมบัติและเกณฑ์การสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
✅ รับด้านศิลปะ 10 คน (ทัศนศิลป์ 3 คน / ดนตรีไทย-ดนตรีสากล 4 คน / นาฏศิลป์ 3 คน)
✅ รับด้านกีฬา 5 คน
⏰ สมัครออนไลน์ 1-27 เม.ย. 64 | ทดสอบความสามารถ 29 เม.ย 64 | สอบคัดเลือก-ข้อเขียน 1 พ.ค. 64 (ทั้งนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านการทดสอบความสามารถ)
📥 ส่งเอกสารประกอบการสมัคร, แฟ้มผลงาน และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24 – 27 เม.ย 64 ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
✅ รายละเอียดและประกาศรับสมัครเปิดดูได้ที่ https://bit.ly/31pWCED
⚠️ รายละเอียดคุณสมบัติ-เกณฑ์การคัดเลือก
-ทัศนศิลป์ เปิดดูที่ http://bit.ly/3bzPYjO
-ดนตรีไทยและสากล เปิดดูที่ http://bit.ly/2Mr9syD
-นาฏศิลป์ เปิดดูที่ http://bit.ly/37PFpbj
-กีฬา เปิดดูที่ https://bit.ly/3sBjpcS
————-
📬 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 024486130 ต่อ 121 (ในวันเวลาราชการ) หรือ
📲สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน เพิ่มเติมที่ Line ID : @tcr2679o หรือคลิก(บนมือถือ) https://lin.ee/znKgDLg
————-
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา