พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

Read more text

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN day)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN day) เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน โดยทางโรงเรียนเชิญชวนครู บุคลการ และนักเรียน แต่งกายในชุดอาเซียน และการประกวดเครื่องแต่งกายอาเซียนของแต่ละประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more text

พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และพิธีแห่เทียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read more text

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read more text

บริจาคโลหิตกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช

งานพยาบาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคโลหิต โดยมีครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือด

Read more text

งานแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม We are proud of you แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

Read more text

ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพฯ ตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

Read more text

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text