กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษา 5 ขั้นตอน ในชีวิตประจำวัน” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 132 คน และวิทยากร 5 คน โดย อาจารย์นัฏฐา ชินนิธิพัฒน์ 

Read more text

งานโบว์ลิ่งการกุศล ชมรมครูโพธิสารพิทยากร

ชมรมครูโพธิสารพิทยากร จัดงานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศของพลตำรวจตรีกรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมครูฯ โรงเรียนและองค์กรอื่น ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ บลูโอริทธัมแอนด์โบว์ ชั้น 4

Read more text

โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม งาน “โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา และเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Read more text

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสนามแข่งขันที่ 8 ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพม.1 กลุ่ม 4 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ,

Read more text

การอบรมสร้างการรับรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จิตอาสา ๙๐๔

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดกิจกรรมการบรรยายขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การอบรมสร้างการรับรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนำไปขยายผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

บริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช

งานพยาบาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคเลือด ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช โดยมีครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5

Read more text

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนวและงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Thai university Center Admission (TCAS) และ Workshop การทำ Portfolio ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณคมจักร คริมาธัญสร Education Blogger ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการและวิทยากรของ

Read more text

ครูและนักเรียน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นานาชาติ ครั้งที่ 17

ครูและนักเรียน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นตัวแทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นานาชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th International Girl Scout Camp 2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน ครูภาษาอังกฤษ 2 คน ครูวิทยาศาสตร์ 1 คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทยกับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text