คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา-เทพผดุงพร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Read more text

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 30

Read more text

มหกรรมสินค้ามือสอง เหมือนใหม่ สภาพนางฟ้า PS Fun Sharing 2020

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดมหกรรมสินค้ามือสอง เหมือนใหม่ สภาพนางฟ้า PS Fun Sharing 2020 เพื่อนำรายได้สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 63 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์

Read more text

พิธีถวายราชสดุดี ร.6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สพฐ.

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรจาก สพฐ. ในการอบรม โครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

Read more text

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการประชุม”ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Read more text

การแข่งขันกีฬาจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

Read more text

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล และนางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนมัธยมสตรีวัดระฆัง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read more text

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิวกร ไชยธนภักดี ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิวกร ไชยธนภักดี ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ณ ห้องประชุมโรงยิม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read more text