การแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพธิสารเกมส์” ครั้งที่ 31

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพธิสารเกมส์” ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิมนต์พระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more text

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ด้านวิชาการ(หุ่นยนต์) เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3 ด้านกีฬาและนันทนาการ เด็กชายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.3/12 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

Read more text

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับการประเมิน ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับการประเมิน ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

Read more text

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โรงเรียนธรรมิกวิทยา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษานักเรียนตาบอด” โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

Read more text

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวด

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวดในแต่ระดับชั้น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและประดิษฐ์กระทงมอบให้วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) และวัดจำปา

Read more text

งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) เป็นประจำทุกปี โดยมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศ การแสดงวงดนตรี นักร้อง และจำหน่ายกระทงจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีถวายราชสดุดี ร.6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read more text

ยินดีต้อนรับนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ยินดีต้อนรับนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

โรงเรียนโพธิสารฯ เป็นสนามแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การจัดการแข่งขันขับขานประสานเสียง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร    

Read more text