กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 23 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์ กับองค์กรแลกเปลี่ยน PAX ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ ให้มีหน้าที่รีบผิดชอบและจัดการโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี

Read more text

กิจกรรมวันเอดส์โลก

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เนื่องด้วยองค์กรอนามัยโลกได้กำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันเอดส์โลก โดยมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ ในหัวข้อ “เอดส์และเพศศึกษา ปี 2562” ฉายหนังสั้น รู้ทันเอดส์  พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่อง เอดส์ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดง Cover

Read more text

TYC โครงการ “คลองสวย น้ำใส เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club (TYC) เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ “คลองสวย น้ำใส เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเก็บขยะในคลองลัดมะยมและรณรงค์ลดปริมาณขยะในลำคลองที่ฝังตัวอยู่ในน้ำ เป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชุน เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องใน

Read more text

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีฉลองสมโภช สัญญาบัตร พัดยศ และแสดงมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนาม ที่ พระครูประกาศโพธิกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน

Read more text

งานลอยกระทงวัดโพธิ์(บางระมาด) ประจำปี 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดโพธิ์(บางระมาด) เป็นประจำทุกปี โดยมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศ การแสดงวงดนตรี นักร้อง นักเต้น  จำหน่ายพวงมาลัยการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศและจำหน่ายกระทงจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เงินที่ได้จากงานทุกบาททุกสตางค์ทางโรงเรียนมอบให้กับทางวัดโพธิ์(บางระมาด) ทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์(บางระมาด)

Read more text

การประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงและประดิษฐ์กระทง ห้องเรียนละ 10 ใบ เพื่อมอบให้กับวัดโพธิ์ (บางระมาด) และวัดจำปา ตามประเพณีลอยกระทงของไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และโรงอาหาร อาคาร 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การเเข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

Read more text

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา

งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำครู บุคลากร นักเรียน และทีมงาน TYC ชุมชนคลองลัดมะยม เข้าร่วมกิจกรมตักบาตรเทโวโรหณะ โดยร่วมขบวนในพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562

Read more text