การอบรมการใช้โปรแกรม Logbook

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรม เรื่อง”การทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ และการใช้โปรแกรม Logbook”

Read more text

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Read more text

นักเรียน TYC เข้าร่วมชมงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญกับ โครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ

Read more text

การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสถานที่การจัดการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904

Read more text

การประชุมสัมมนาโครงงานพัฒนาจริยคุณ นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมสัมมนาโครงงานพัฒนาจริยคุณ นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพม.1 สพฐ. ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Read more text

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 15 ปี

Read more text

มุฑิตาคารวะครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ “โพธิสารร้อยรักมุฑิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม”

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่ 1.นางฐิติภา เร่งสำประทวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2.นางอรอนงค์ อาจหาญ ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 3.นางสาวสุธิณี เหลืองรุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 4.นายชนาทิตย์ จิตชนะ

Read more text

ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ยอดเงินทั้งหมด 1,567,868 บาท ณ วันที่ 5 กันยายน 2561

Read more text

มอบเงินร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาเสนารักษ์กับพ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือหมอภาคย์

คณะครู ตัวแทนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินร่วมทำบุญกับ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน (ศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รุ่นน้ำใจ พ.ศ.2533-2535) เนื่องในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาเสนารักษ์ ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 สิงหาคม 2561

Read more text

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

นายประเสริฐ ไวกิตติพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 และคณะ จากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมและนายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน โครงการ TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

Read more text