เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี61 ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเครือข่าย สายใยวิทย์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

Read more text