ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้ารการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการ : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ทัศนศึกษา) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (3/4 – 3/12) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

Read more text

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันสวนถาด การแข่งขัน Science Show การจัดป้ายนิเทศ คอสเพลย์นักวิทยาศาสตร์และการแข่งขันวาดภาพ (ภาวะโลกร้อน) เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม ณ

Read more text

เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี61 ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเครือข่าย สายใยวิทย์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

Read more text