ค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน 🇨🇳) จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา  “สานใจศิลป์จีน” ครั้งที่ 7 ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในงานกิจกรรมประจำปีของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

Read more text

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โพธิสารพิทยากร ทีม 114,514iiyo,koiyo ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

Read more text

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสชนะเลิศระดับเขต 2 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค

ผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ 🇨🇵 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนเขตพื้นที่​ สพม​ 1​ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​

Read more text

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

Read more text

การติววิชา HSK4 และ PAT 7.5 และอบรมครูสอนภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการติววิขา HSK 4 และ Pat 7.5 แก่นักเรียน โดยครูพี่ปาล์ม เดอชีเน่ De-Chine เป็นวิทยากร

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตและระดับกรุงเทพและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」และวันชาติของฝรั่งเศส(La Fête Nationale)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ 「七夕」ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี และกิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text