ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」และวันชาติของฝรั่งเศส(La Fête Nationale)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ 「七夕」ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี และกิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ค่ายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text