แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ??) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น​ ? โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​ ปีการศึกษา​ 2562 ​ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรคุณภาพจากคณาจารย์​ และนักศึกษาจากภาควิชาภาษา​ญี่ปุ่น​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ – ช่วงเช้า​ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ??กิจกรรมที่​ 1​ การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม​

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส??) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษา​ฝรั่งเศส​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี 2562 (La Fête Anuelle 2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​ เขตกรุงเทพมหานครและ​ภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี​ 2562​ (La​ Fête​ Anuelle​ 2019) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส​ คณะอักษร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขต​พระราชวัง​สนาม​จันทร์ โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน​ 4​ รายการ​ และได้รับรางวัลทั้ง​ 4​

Read more text

กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการ English Program จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการแสดงละครสั้น Rudolph the Red-nose Reindeer เกมส์ชิงรางวัล Christmas Trivia และการแสดง Christmas Dance เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

Read more text

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนจำนวน 22 คน ครู 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ สพม.1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ (ภาษา​ฝรั่งเศส)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​แบบ​บูรณาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย​ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ 25​ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ??) โรงเรียนโพธิสาร​พิท​ยากร​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​ ณ​ คณะอักษรศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนาม​จันทร์ ​ เมื่อวันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาจีน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ร้องเพลงจีน คัดลายมืออักษรจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องศูนย์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

Read more text

English Day Trip ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ความจำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมโลก

Read more text