นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสชนะเลิศระดับเขต 2 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค

ผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ 🇨🇵 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนเขตพื้นที่​ สพม​ 1​ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​

Read more text

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

Read more text

การติววิชา HSK4 และ PAT 7.5 และอบรมครูสอนภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการติววิขา HSK 4 และ Pat 7.5 แก่นักเรียน โดยครูพี่ปาล์ม เดอชีเน่ De-Chine เป็นวิทยากร

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตและระดับกรุงเทพและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」และวันชาติของฝรั่งเศส(La Fête Nationale)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ 「七夕」ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี และกิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ค่ายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text