การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนักเรียนเข้าแข่งขันจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ร่วมตอบปัญหาทั้งสิ้น จำนวน 12 โรงเรียน ผลการแข่งขัน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ“สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์” ครั้งที่ 2

เด็กชายภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล นักเรียนชั้น ม.3/5 เข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ“สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์”(SINGHA BADMINTON CHALLENGE) ครั้งที่ 2 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุ่น 15 ปี เมื่อวันที่วันที่ 11 ก.พ. 2562

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่รายการ 7th kukkiwon cup International choi young seok Taekwondo Championship 2019

ด.ญ.พุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.2/5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ รายการ 7th  kukkiwon cup International choi young seok Taekwondo Championship 2019 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท

Read more text

โครงการจัดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดสอบโครงการ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากหลายโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสอบในโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 1,226 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00

Read more text

กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ ผูกพันพี่น้อง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น ชมพูพันธุ์ทิพย์’56

Read more text

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

นางสาวปภาดา สิงห์บุระอุดม นักเรียนชั้น ม.6/10 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้หญิง รุ่น c น้ำหนักตั้งเเต่ 47 ก.ก. เเละไม่เกิน 51 ก.ก. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ณ

Read more text

พิธีรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายกิตติ บุญเชิด มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

Read more text

“คนดี ศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 โดยนายชัยวัฒน์ พัฒนเจริญ ประธานผู้ประกอบการร้านค้าหนองแขม เป็นประธานในพิธี

Read more text

เปิดบ้านโครงการ EP Open House

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “Open House” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องเรียน English Program เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม

Read more text

โพธิสารนิทรรศ’61

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานโพธิสารนิทรรศ’61 “โพธิสารมีพลัง คลังความรู้วิชาการ สืบสานวิถีชุมชน” หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน (Empowered Potisarn: The Academic Hub of the Community, One Class One Project) โดยมีนายพงศ์ปกรณ์

Read more text