โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

สมาคมของแผ่นดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทยเทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดี เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค และดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

Read more text

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และบุคลากรทางการศึกษา “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร นำคณะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เข้าร่วม “งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” โดยรับเกียรติจาก ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18

Read more text

มุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม งาน “รางวัลที่ยิ่งใหญ่ คือเส้นชัยแห่งศรัทธา Stars Award โพธิสารกษิณา 63” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ นายบุริม  สายจันทร์ 

Read more text

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) สรุปการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) สรุปและรายงานผลการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ – โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแนะนำและติชมผลการสรุปงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล” (เส้นทางช่างภาพ) เพื่อเป็นแนวทางและความรู้ความเข้าใจของหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ TOYOTA Youth Super Series 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย

นายกัณต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายคู่ รุ่น 15 ปี เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ม.1/12 ได้รับรางวับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่น 15 ปี

Read more text

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามสภาพจริงในท้องถิ่น นำโดย นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

Read more text

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 สนาม 1

ด.ญ.ชัญญานุช แก้วดวงดี นักเรียนชั้น ม.2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ 1st Arena Thailand Open Water Swimming Championships 2020 จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร และครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมิตรผลและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศึกษาดูงานหลักสูตร แผนการเรียนใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

Read more text

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 21) ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text