การอบรมการใช้โปรแกรม Logbook

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรม เรื่อง”การทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ และการใช้โปรแกรม Logbook”

Read more text

อบรมธรรมศึกษา ปี2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561

Read more text

โครงการร้อยรักร้อยใจ มาลัยดินไทย จากใจลูก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการร้อยรักร้อยใจ มาลัยดินไทย จากใจลูก เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปั้นพวงมาลัยจากดินไทย เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ โดยวิทยากรมืออาชีพ  นางมาลินี เวชตระกูล และนางสาวสุขใจ  ศรีฤทธิ์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

Read more text

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Read more text

ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานป้องกันสิ่งเสพติดฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ “ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”

Read more text

เเอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานป้องกันสิ่งเสพติดฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ “แอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”

Read more text

นักเรียน TYC เข้าร่วมชมงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญกับ โครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ

Read more text

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904

Read more text

การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสถานที่การจัดการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904

Read more text

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา และรองเท้าฟุตซอล PAN ให้กับนักฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อใช้ในการแข่งขันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาที่ดีในวันข้างหน้า ณ Highways Futsal Club – กรมทางหลวง ไฮเวย์ ฟุตซอล คลับ จ.นนทบุรี

Read more text