นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช (แยกไฟฉาย) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา และนายจิรวัฒน์ เจริญปิยบุตร กรรมการผู้จัดการ ผู้ทรงทรงคุณวุฒิและรับผิดชอบโครงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายโรงเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ

Read more text

ประมวลภาพ “พ.ส.อยู่กับเราไม่เหงานะ” รายการออนไลน์ สร้างความสุขให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด รายการออนไลน์ “พ.ส.อยู่กับเราไม่เหงานะ” และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม รายการออนไลน์ “พ.ส.อยู่กับเราไม่เหงานะ” EP.1 ผ่านระบบ Zoom และ Facebook

Read more text

ประมวลภาพ Let’s play กิจกรรมพัฒนาความคิดให้กล้าแสดงออก

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดกิจกรรม Let’s play กิจกรรมพัฒนาความคิดให้กล้าแสดงออก ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกระตุ้นความกล้าแสดงออกและค้นหาความชอบของนักเรียนที่สนใจด้านศิลปะการแสดง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์ การพูดต่อบทละคร การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมี คุณรชยา นพการุณ รองอันดับ

Read more text

ประมวลภาพ “พ.ส.เพราะความผูกพัน สื่อสารกันด้วยใจ” มุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงาน “พ.ส.เพราะความผูกพัน สื่อสารกันด้วยใจ” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลาครู นักเรียน ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โดยในปีการศึกษา 2564

Read more text

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Call me History Love me” สอนอย่างไร ให้เด็กไทยรักประวัติศาสตร์

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ call me History love me สอนอย่างไรให้เด็กไทยรักประวัติศาสตร์ แก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 โดยมีวิทยากร รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

Read more text

VTR ประวัติครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564

VTR ประวัติครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมมุทิตาคารวะ (ออนไลน์) แด่คุณครูเกษียณราชการ ปีการศึกษา 2564  โดยท่านสามารถเขียนข้อความแสดงความรู้สึก บอกคุณครูแต่ละท่าน  ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CkZZNM  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป .  ระบบเขียนข้อความถึงครูผู้เกษียณ

Read more text

MV เพลง “วัน เดือน ปี” จากครูเกษียณมอบให้ทุกคน

🎬MV เพลง “วัน เดือน ปี” จากครูเกษียณมอบให้ทุกคน 🥰😊เบื้องหลังความสนุกสนานของการถ่ายทำ VTR ครูผู้เกษียณ ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมมอบให้ทุกคน จัดทำกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ และประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

ประมวลภาพนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ตามโครงการ Vacc 2 School ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ตามโครงการ Vacc 2 School เข้ารับการฉีดวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้การดูแล แนะนำนักเรียนในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Read more text