พิธีถวายราชสดุดี ร.6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สพฐ.

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรจาก สพฐ. ในการอบรม โครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS POOMSAE 2020

นางสาวพุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภท พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม 5 รุุ่นอายุ 15-17 ปี

Read more text

การแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

ตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 THAILAND ROBOT-ROBOTIC OLYMPIAD 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท “พุมเซ่” รายการ GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

นายสุวพิญช์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง🥇 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย 1 เหรียญทอง🥇 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ คู่ผสม 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ ทีมผสม และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย รุ่นอายุ 15-17

Read more text

“พีทีที ฟุตซอล คลินิก” สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวฟุตซอล พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์ 2020 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก.ก.ท. หัวหมาก และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเข้าร่วม กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย

Read more text

โครงการเตรียมนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ EXCELLENT CENTER

นายเปรมณัฐ คณารมย์ นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้ผ่านการคัดเลือกและเป็น 1 ใน 40 คน ที่ได้เข้าร่วมเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 16 ปี ในโครงการเตรียมนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพในกีฬาฟุตบอล ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน –

Read more text

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการประชุม”ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Read more text

การแข่งขันกีฬาจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

Read more text

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล และนางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ ในโอกาสบรรจุและได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนมัธยมสตรีวัดระฆัง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read more text