การประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการประกวดวงโฟล์คซองเป็น ระดับชั้น ม.ต้น และ ม. ปลาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

Read more text

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) “โพธิสารหรรษา อาเซียนเลื่องลือ ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” ประจำปีการศึกษา 2562

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟรายการ The 19th “Zhang Lian Wei” Cup International Junior Invitational

เด็กหญิงบุษปาพร สุขเติม นักเรียนชั้น ม.3/12 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 19th “Zhang Lian Wei” Cup International Junior Invitational ผลการแข่งขัน 77-73-75 คะแนนรวม 225 เท่ากัน 2

Read more text

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

Read more text

กิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในกิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

Read more text

“ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดงาน “สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม” “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดนิทรรศการวิชาการการแสดงผลงานของนักเรียน โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม

Read more text

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 10 ฐาน ได้แก่ ซูโดกุ, จัตุรัสกกล (เรขาคณิต), DaVINCHI ถอดรหัส, ตวงน้ำ, แทนแกรม, Kahoot, อ้อมกอดแห่งรัก, ใบ้คำ, อะไรหนักกว่ากัน

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟ รายการแข่งขันกอล์ฟกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

🥇 เด็กหญิงบุราศิริ ยุติโยธิน ชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่น 12 ปี 🥈 เด็กชายกตัญญู ซาระ ชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน รุ่น 12

Read more text

วงโพธิสารซิมโฟนี แสดงดนตรีในงาน“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วงโพธิสารซิมโฟนี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

Read more text

English Day Trip ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ความจำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมโลก

Read more text