การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS POOMSAE 2020

นางสาวพุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภท พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม 5 รุุ่นอายุ 15-17 ปี

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท “พุมเซ่” รายการ GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

นายสุวพิญช์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง🥇 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย 1 เหรียญทอง🥇 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ คู่ผสม 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ ทีมผสม และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย รุ่นอายุ 15-17

Read more text

“พีทีที ฟุตซอล คลินิก” สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวฟุตซอล พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์ 2020 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก.ก.ท. หัวหมาก และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเข้าร่วม กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย

Read more text

โครงการเตรียมนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ EXCELLENT CENTER

นายเปรมณัฐ คณารมย์ นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้ผ่านการคัดเลือกและเป็น 1 ใน 40 คน ที่ได้เข้าร่วมเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 16 ปี ในโครงการเตรียมนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพในกีฬาฟุตบอล ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน –

Read more text

การแข่งขันฟุตซอล รายการ POTISARN AND OKANE FUTSAL CUP

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท OKANE ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม n-phone รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม เฮงปฐม

Read more text

การแข่งขันฟุตซอล รายการ POTISARN AND H3 FUTSAL CUP

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับ H3 SPORT ผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ทีม n-phone รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Terminal 21 – VS BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020

นายอภิรักษ์ เกตุระหงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ TOYOTA Youth Badminton Super Series 2020 สนามที่ 3

นายกัณต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นม.3/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.อนัญญา นภาลัย นักเรียนชั้น ม.1/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 13

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Zatee Badminton NaKhonSawan Open 2020

เด็กชายฉัตรมงคล คนชาญ นักเรียนชั้น ม.3/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี🥇🏆 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี🥇🏆 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

Read more text

กิจกรรมลีลาศประยุกต์สัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ “ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้รักการออกกำลังกายเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text