กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการ International Program (IP) ปีการศึกษา 2564

โครงการ International Program (IP) เป็นหลักสูตรบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia รับสมัครนักเรียน ประเภท ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 15 คน / นักเรียนต่างชาติ 10

Read more text

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program และ Intensive English Program ห้องเรียนปกติ ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/37vHY26 . มีคำถามข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130

Read more text

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ International Program และ English Program นอกเขต และในเขตพื้นที่บริการ (ห้องเรียนปกติ | IEP) ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ (ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย/สากล นาฏศิลป์)

Read more text

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6)

  📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) #เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 รุนแรงหลายพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางกอกใหญ่ เขตหนองแขม ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน [✳️กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/3a9sv9E ] 🗓

Read more text

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง “การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5) [✳️กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/39OEpWm ] 🗓 ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 64 (ปิดสถานศึกษา) ✅ ให้นักเรียน เข้าเรียนผ่านระบบ

Read more text

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 64

🏠 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 64 ✅ ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ P.S.Online Learning ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online ภาคเรียนที่ 2/2563 (📌ตารางเรียนออนไลน์

Read more text

การรับสมัคร คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศ การรับสมัคร คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ✅ โปรดศึกษา คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว ได้ที่ประกาศฉบับเต็มที่ http://bit.ly/3ss2LN4 🌏

Read more text

ประกาศ เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศึกษารายละเอียดข้อมูลของประกาศได้ที่ http://bit.ly/3ss32zo . หากมีปัญหา ข้อคำถาม ใดๆ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 ในวันเวลาราชการ

Read more text

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ปพ.1,ปพ.7, Transcript, Certificate ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ปพ.1,ปพ.7, Transcript, Certificate ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19 ให้นักเรียนยื่นคำร้องผ่านระบบ Online เท่านั้น โดยไม่ต้องเดินไปขอเอกสารที่โรงเรียน หลังจากนั้น กรุณารอผลการขอเอกสารผ่านทาง Email ที่ได้ให้ไว้ในระบบยื่นคำร้อง ยื่นคำร้องได้ที่ http://49.229.102.163/academic/ หรือ Scan QR-Code

Read more text

กำหนดการรับสมัคร Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครสอบ โครงการ Pre ม.1 ปี 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 4 ม.ค. – 6 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ps.ac.th/prem1 หรือ Scan QR-Code #แนะนำให้เข้าบนคอมพิวเตอร์ หรือ

Read more text