ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดดูรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/38S8YKJ . หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ โทร. 024486130 ต่อ 117 ในวันและเวลาราชการ

Read more text

ประกาศแจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3kHeulM . หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ โทร. 024486130 ต่อ 117

Read more text

แจ้งประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการ ประกาศผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถเปิดดูผลการเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ps.ac.th หรือที่ลิงค์ http://49.229.102.165/transcripts/ . นักเรียนสามารถไปรับผลการเรียน ได้ที่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ 6 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30

Read more text

ประกาศทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ฯ COVID-19

  ? ประกาศแจ้งกำหนดการ ทดลองเปิดเรียน On-Site (จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ) ในสถานการณ์ฯ COVID-19 ✅ เปิดเรียนที่โรงเรียน ทุกคน ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น พร้อมกันวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตามประกาศทางการดังแนบนี้ https://bit.ly/2PKpSjF ✅** เนื่องจากทางโรงเรียนต้องเตรียมจัดห้องเรียน สถานที่ ร้านอาหาร

Read more text

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

Read more text

กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

      ** มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ** งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more text

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2X32lOY หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 118 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น.

Read more text

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 และ 5 ส.ค. 63 ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/3349EK6 วันที่ 4 และ 6-7 ส.ค. หยุดเรียน/อ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์) หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ช่างทั่วไป,พนักงานสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ช่างทั่วไป (ชาย)                       

Read more text