แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

📢แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ✅ ด้วยเดิมทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากรจะประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทางโรงเรียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องด้วยทาง สพฐ. จะปรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ใหม่  🏫 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจึงแจ้งขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลฯ จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Read more text

ประกาศผลสอบ Pre M.1 ปีการศึกษา 2562

📢ประกาศผลการสอบ Pre M.1 ประจำปีการศึกษา 2562🎉 ✅ 1. ผลคะแนนผู้สมัครทั้งหมดเรียงตามรหัสผู้สมัคร https://goo.gl/QvUqp4 ✅ 2. ผลคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 10 อันดับแรกhttps://goo.gl/Uas2ag ✅ 3. ผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกแต่ละวิชาhttps://goo.gl/ZW4CBB ‼️หมายเหตุ ผู้ที่มีผลคะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 10 อันดับแรก (ข้อ

Read more text

ห้องสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ประกาศ ห้องสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 https://goo.gl/BzPUcR

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผอ. ธุรการ EP และพัสดุ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ English Program  จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  จำนวน  1  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read more text

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 EP / ม.4 EP-IEP ประจำปีการศึกษา 2562 

🏫 แจ้งประกาศเปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 EP / ม.4 EP-IEP ประจำปีการศึกษา 2562 #ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่จะสมัครปฏิบัติตามลำดับดังนี้ ✅ 1.  อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร https://goo.gl/TzqtU2 ✅ 2. ซื้อคู่มือพร้อมรหัสเข้าระบบ ได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

  🗓 ปฏิทินรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 🌎 โบวชัวร์การรับสมัคร https://goo.gl/fRNQcS 🌎 กำหนดการรับสมัคร ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP เปิดดูได้ที่ https://goo.gl/TP8gCv 🌎 กำหนดการรับสมัคร ม.1 หลักสูตรปกติ/IEP และ ม.4

Read more text

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ด้านสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

🏫 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ด้านสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน โดยโรงเรียนประกาศหยุดเรียนในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 ส่วนสำหรับการสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 ก.พ.

Read more text

ประกาศผลพิจารณาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2562

สวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง หนังสือประกาศผลพิจารณาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2562

Read more text

ประกาศผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

📢📣แจ้งประกาศผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 👩🏻‍🏫 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ได้ที่ 🌐 http://203.114.116.51/transcripts/index.php 📮สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ Line id : @tcr2679o (ให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00-16.30 น.)  **ตอบคำถามเฉพาะปัญหาการใช้งานระบบเท่านั้นนะคะ เรื่องอื่น ๆ ติดต่อวิชาการ โทร.024486130

Read more text

เชิญชวนนักเรียนโพธิสารฯ จัดทำคลิปสั้น [Viral Video] ในหัวข้อ “อาหารเช้าสำคัญอย่างไร”

🏫 ร่วมเชิญชวนทำคลิปสั้นในหัวข้อ “อาหารเช้าสำคัญอย่างไร” รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 🧰 คุณสมบัติผู้สมัคร ✅ เป็นนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ✅ สมัครได้ทุกระดับชั้นทุกแผนการเรียน (EP,IEP,GP) ✅ แข่งขันทีม ทีมละ 3-5 คน 🧰 กติกาและเงื่อนไขของผลงาน ✅ เป็นคลิปที่มีความยาว 3 – 5 นาที

Read more text