ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.2-3 และ ม.5-6

  ? ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ✅ นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ✅ เปิดดูประกาศได้ที่ https://bit.ly/3dKSFOM ? เข้าเว็บสำหรับพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่ https://bit.ly/2YQ0w9H

Read more text

แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษา และ คณะสีประจำห้องเรียน ปีการศึกษา2563

  ? แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษา และ คณะสีประจำห้องเรียน ปีการศึกษา2563 ✅ ปรับเปลี่ยนคณะสี จากเดิมคละคณะสีภายในห้องเรียน เป็น “ทั้งห้องคณะสีเดียวกัน” ตามแจ้งในตาราง ✅ เสื้อคณะสีเปลี่ยนใช้ตามรูปแบบที่มีการจัดประกวด และชนะการโหวตทาง Facebook ของโรงเรียนที่ผ่านมา ‼️ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ? เปิดดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3dJMVot

Read more text

ปฏิทินกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #แบบสรุป

? ปฏิทินกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #แบบสรุป ✅ วันเรียนที่โรงเรียน ✅ วันเรียน Online ที่บ้าน ✅ วันหยุดต่าง ๆ ✅ กำหนดการสอบ ————————- ? เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3id9s0k ‼️*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงหากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุณาติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อย่างต่อเนื่อง ที่ http://www.ps.ac.th

Read more text

แจ้งตารางเรียนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563

? แจ้งตารางเรียนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 ✅ ตารางเรียน ที่โรงเรียน (เรียน 7-9 คาบต่อวัน-คาบละ 50 นาที) ✅ ตารางเรียน ONLINE ที่บ้าน

Read more text

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

? ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ? เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ✅ เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 ✅ จัดกลุ่มการเรียนเป็น 2 กลุ่ม เรียนสลับสัปดาห์ (ระหว่างเรียนที่โรงเรียน กับเรียนออนไลน์ที่บ้าน) ✅ กลุ่มที่ 1 เลขที่ เป็นเลขคี่

Read more text

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังแนบนี้ 1. TOR โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2. สรุปรายการปริมาณงานและราคา 3. แบบอาคารพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

Read more text