ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

Read more text

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more text

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ขแยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ตามลิ้งค์ประกาศทางด้านล่างนี้ หนังสือประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)  

Read more text

ประกาศกำหนดการเพิ่มเติม การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563

📌 แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม การแจ้งความจำนงการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ✅ ขยายเวลาแจ้งความจำนงผ่านระบบเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2563 ได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission/ ✅ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ทั้งผู้ที่แจ้งความจำนงในกำหนดการรับสมัครเดิม และ ผู้ที่แจ้งความจำนงในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่

Read more text

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้พิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังแนบ หนังสือผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more text

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้พิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังแนบ หนังสือผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติ ประจำปี 2563

Read more text

ประกาศ การซ่อมเสริมและแก้ไข เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

🏫 ประกาศ การซ่อมเสริมและแก้ไข ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์ไวรัสโควิด (COVID-19) ✅ เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ‼️ “ทุกรายวิชา” ที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ. (ย้อนหลัง 3

Read more text

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ✅ เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 🌏 เปิดดูประกาศทางการได้ที่ http://bit.ly/3a496Vf

Read more text

ประกาศ เลื่อน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

📌 ประกาศ เลื่อน กำหนดการรับสมัครนักเรียน (ขั้นตอนยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ) ✅ ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ‼️ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด (COVID-19)

Read more text

แจ้งประกาศผล 0 ร มผ (อย่างเป็นทางการ) นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

🏫 แจ้งประกาศผล 0 ร มผ (อย่างเป็นทางการ) ✅ นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 🌏 ดูประกาศผลได้ที่

Read more text