ประกาศสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 เมษษยน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562  ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร

Read more text

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเพิ่มเติม)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเพิ่มเติม) ตามเอกสารที่แนบนี้   หนังสือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more text

ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามห้องเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามห้องเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 🌍 รายชื่อนักเรียน ม.1 http://bit.ly/2DgU14q 🌍 รายชื่อนักเรียน ม.4 http://bit.ly/2ZhXr0i ‼️หมายเหตุ รายชื่อและห้องเรียนนี้ใช้เฉพาะในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ตามระเบียบพัสดุ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562

🏫 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ตามระเบียบพัสดุ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 🌏 เปิดผลได้ที่ http://bit.ly/2VGFbeQ

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการคัดเลือกพนักงงานทำความสะอาดแม่บ้าน ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้ หนังสือประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

Read more text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  🌍 เปิดดูที่ http://bit.ly/2FTdqsJ ✅ 1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more text

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามเอกสารที่แนบนี้   หนังสือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more text

ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

📣 แจ้งนักเรียนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน IEP และรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ✅ 1. ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลการมอบตัวได้ที่ http://203.114.116.51/m2562 และพิมพ์เพื่อใช้ในวันมอบตัวนักเรียน วันที่ 8 เมษายน 2562 ** กรุณาใช้

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ                         

Read more text

ประกาศรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2562

📣 ประกาศรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน IEP (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) ✅ ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  #หากพบว่า มีนักเรียนในบัญชีรายชื่อ #ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ในวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนเหล่านั้นสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และจะเรียกนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามท้ายประกาศนี้มารายงานตัวและมอบตัวตามลำดับ 🌍 รายชื่อสำรอง ม.1 https://bit.ly/2FKSvbi

Read more text