โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

สมาคมของแผ่นดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทยเทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดี เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค และดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

Read more text

ประกาศทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ฯ COVID-19

  ? ประกาศแจ้งกำหนดการ ทดลองเปิดเรียน On-Site (จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ) ในสถานการณ์ฯ COVID-19 ✅ เปิดเรียนที่โรงเรียน ทุกคน ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น พร้อมกันวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตามประกาศทางการดังแนบนี้ https://bit.ly/2PKpSjF ✅** เนื่องจากทางโรงเรียนต้องเตรียมจัดห้องเรียน สถานที่ ร้านอาหาร

Read more text

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

Read more text

กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

      ** มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ** งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more text

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2X32lOY หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 118 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น.

Read more text

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 และ 5 ส.ค. 63 ดูกำหนดการสอบได้ที่ https://bit.ly/3349EK6 วันที่ 4 และ 6-7 ส.ค. หยุดเรียน/อ่านหนังสือ (ไม่มีเรียนออนไลน์) หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ช่างทั่วไป,พนักงานสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ช่างทั่วไป (ชาย)                       

Read more text

ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.2-3 และ ม.5-6

  ? ประกาศแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ✅ นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ✅ เปิดดูประกาศได้ที่ https://bit.ly/3dKSFOM ? เข้าเว็บสำหรับพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่ https://bit.ly/2YQ0w9H

Read more text