ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more text

ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2562

📌 แจ้งประกาศผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 🌎 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ได้ที่ http://203.114.116.51/transcripts/index.php ❓ สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ Line id : @tcr2679o (ให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00-16.30 น.) ‼️ตอบคำถามเฉพาะปัญหาการใช้งานระบบเท่านั้นนะคะ

Read more text

เรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

📌 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และอุปนายกสมาคมคนที่ 2 ⏰ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (กรุณาไปลงทะเบียนก่อนเวลานัดหมาย) ✅ หนังสือเชิญประชุม http://bit.ly/308ENZs ‼️โรงเรียนได้จัดเส้นทางการเดินรถ

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ช่างปูน ช่างไม้ แม่บ้าน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ช่างปูน ช่างไม้                       

Read more text

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารดังแนบ หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผอ.,กลุ่มบริหารงบประมาณ,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่,แม่บ้าน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่, แม่บ้าน ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผอ.,กลุ่มบริหารงบประมาณ,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่,แม่บ้าน

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารงบประมาณ,ช่างไฟ,ช่างซ๋อมบำรุงอาคารสถานที่,แม่บ้าน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ                         

Read more text

กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3/4 – 3/12

🏨 แจ้งกำหนดการ โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และบูรณาการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.3/4-3/12 📌 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 🗓 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 🌎 เปิดกำหนดการดูได้ที่ http://bit.ly/2EiwwIe

Read more text

กำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นม.2 ประจำปีการศึกษา 2562

🏨 แจ้งกำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 📌 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ✅ ณ ค่ายภูริทัศน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 🌎 ดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2tdW5Ig

Read more text