กำหนดการจัดค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

📣 แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562 ✅ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่ค้างคืน) 🌍 กำหนดการกิจกรรม http://bit.ly/2x0L0sQ 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Read more text

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📣 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียน EP/IEP  ✅ ห้องเรียน EP วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ✅ ห้องเรียน IEP

Read more text

กำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6

📣 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ✅ นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 ✅ ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.00-08.30 น. (หลังเลิกแถว) โดยรับใบลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่ คุณครูที่ปรึกษา ✅ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (หน้าเสาธง) ‼️ ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาตามที่แจ้งเท่านั้น

Read more text

กำหนดการจัดค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.4

📣โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แจ้งกำหนดการจัดค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562  ✅ ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62 เวลา 07.00-16.00 น. (ไม่ค้างคืน) ✅ แต่งกายชุดนักเรียน เสื้อนักเรียนสีขาว 🌍 เปิดกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2YOJqpG

Read more text

กำหนดการ ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

งานพยาบาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดวันตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน กำหนดการดังนี้ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562   นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.6 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5

Read more text

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “วันงดสูบบุหรี่โลก”

การแข่งขันตอบปัญหา “วันงดสูบบุหรี่โลก” คุณสมบัติ : นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทุกระดับชั้น (ตัวแทนห้องละ 2 คน) กำหนดการแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถานที่การแข่งขัน : ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 2

Read more text

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2562 

📣 ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2562 ‼️ บางรายกิจกรรมเป็นกิจกรรมเฉพาะด้าน มีการคัดเลือกนักเรียน หรือเป็นกิจกรรมที่เปิดรับนักเรียนมีจิตอาสาเพื่อช่วยงานโรงเรียน 🌍 เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/2VDUuIX 🔶 บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสอบถามที่คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม 🙇‍♂️ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 ต่อ 117

Read more text

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด มาสคอต ภายใต้แนวคิด “หยุดบุหรี่มือสาม ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด – นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรทุกระดับชั้น (ทีมไม่เกิน 5 คน) รับสมัครและส่งผลงาน รอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พ.ค. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิ้งค์ด้านล่าง https://bit.ly/2YBDm3x

Read more text

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📣 แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://bit.ly/2JBv1Zo 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://bit.ly/2vNmgDt 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://bit.ly/2PVYSwW 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/2LyCKu7 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/308LtGC 🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/2WzgzFa ‼️ข้อมูล ณ วันที่

Read more text