ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

# แจ้งการตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 – นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บ http://203.114.116.37/transcripts/ (ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.) หรือรับผลการเรียนได้ที่ครูที่ปรึกษา ณ

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้ หนังสือประกาศผลการคัดเลือก

Read more text

ประกาศผล 0,ร,มผ. ภาคเรียนที่ 1/2561

# แจ้งการตรวจสอบผล 0, ร, มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ติด 0, ร, มผ. ได้ที่เว็บ http://www.ps.ac.th/psth/transcripts/ (วันที่ 26 ก.ย. 61

Read more text

ขออนุญาตให้นักเรียนมาอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสนามสอบของแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้อบรมก่อนสอบทุกปี ดังนั้น ปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจึงกำหนดอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม และ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 –

Read more text

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้ 1.พนักงานสถานที่                     

Read more text

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตามเอกสารดังแนบทางด้านล่าง ห้องสอบและตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more text

กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดการแข่งขันวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแข่งขันวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 17 กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูปิยะ เลิศไกร ใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารดังแนบ https://drive.google.com/file/d/1kX30d59zh47yaO6J12Vzssv2k39H3y0-/view?usp=sharing

Read more text

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้ 1.ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย

Read more text