กำหนดการอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2562

🏨 แจ้งกำหนดการอบรมธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก) ประจำปี 2562 ✅ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ✅ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมธรรมศึกษาได้ที่  http://bit.ly/2o9W6uD 📌 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 แต่งกายชุดนักเรียน

Read more text

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมา http://bit.ly/2l0EhfZ

Read more text

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562 กรอกรายละเอียดการสมัครทางลิ้งค์ด้านล่าง http://bit.ly/2ZpvU0v การสอบคัดเลือกเป็นตัวแทน (หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน) สอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 542)

Read more text

กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

📣 กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (ต้องเข้าร่วมทุกคน) ✅ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 7.00 น. และไม่ค้างคืน) ✅ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น

Read more text

กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562

🏫 กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 ✅ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) จังหวัดชลบุรี 🌐 กำหนดการ เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/2JY66Oo

Read more text

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📣 กำหนดการสอบกลางภาค 1/2562 ✅ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562  🌍 ตารางสอบระดับชั้น ม.ต้น ดูได้ที่ http://bit.ly/309QDS1 🌍 ตารางสอบระดับชั้น ม.ปลาย ดูได้ที่ http://bit.ly/2NBmQjo

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน จำนวน ๑ อัตรา ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

Read more text