กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

📣 กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (ต้องเข้าร่วมทุกคน) ✅ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 7.00 น. และไม่ค้างคืน) ✅ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น

Read more text

กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562

🏫 กำหนดการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 ✅ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) จังหวัดชลบุรี 🌐 กำหนดการ เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/2JY66Oo

Read more text

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📣 กำหนดการสอบกลางภาค 1/2562 ✅ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562  🌍 ตารางสอบระดับชั้น ม.ต้น ดูได้ที่ http://bit.ly/309QDS1 🌍 ตารางสอบระดับชั้น ม.ปลาย ดูได้ที่ http://bit.ly/2NBmQjo

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน จำนวน ๑ อัตรา ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

Read more text

กำหนดการจัดค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562 ✅ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่ค้างคืน) ? กำหนดการกิจกรรม http://bit.ly/2x0L0sQ ?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️

Read more text

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียน EP/IEP  ✅ ห้องเรียน EP วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ✅ ห้องเรียน IEP

Read more text

กำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6

? แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ✅ นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 ✅ ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.00-08.30 น. (หลังเลิกแถว) โดยรับใบลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่ คุณครูที่ปรึกษา ✅ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (หน้าเสาธง) ‼️ ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาตามที่แจ้งเท่านั้น

Read more text