พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ สถาบัน Ignite by OnDemand

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ นางสาวพรพิมล เรืองวุฒิชนะพืช ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จากสถาบัน Ignite by OnDemand
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพและทักษะผู้เรียนในรูปแบบ Intensive Enrichment Course ในระดับต่าง ๆ ได้แก่
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตร EP ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตร IP ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตร EP ในรายวิชา คณิตศาสตร์ (SAT) และภาษาอังกฤษ (TU-GET และ CU-TEP)
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา คณิตศาสตร์ (SAT) ภาษาอังกฤษ (CU-TEP และ TU-GET) ตามความสมัครใจ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<