ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563
(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น วัดโพธิ์ วัดจำปา
โดย นายลุงชวน ชูจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม ปราชญ์ชาวบ้าน
ให้การต้อนรับและพาล่องเรือพร้อมให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น เกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร – สวนกล้วยไม้ลุงนิยม   – ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<