ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ศึกษาดูงานสถานศึกษาเอกชนในท้องถิ่น

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563
(กลุ่มฝึกปฏิบัติที่ 4) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาเอกชนในท้องถิ่น
โดย ดร.ลัดดา อ่ำสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมนิทรรศการ Academic Fair
ศึกษาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษาของโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<