การทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้จัดทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณรอบโรงเรียน ห้องเรียน และห้องศูนย์การเรียนต่าง ๆ
อันเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<