ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในการประชุม”ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<