การแข่งขันกีฬาจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนมหรรณพารามและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้แข่งขันกีฬาร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทั้ง 4 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<