ประกาศแจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

🏠 แจ้งตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6
✅ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
🌏 เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3kHeulM
.
📌 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ โทร. 024486130 ต่อ 117 ในวันและเวลาราชการ