ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) และสวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<