งานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ 2563
“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 30 รูป พิธีบำเพ็ญกุลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์
พิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและของที่ระลึก
แก่ครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่ได้รับโล่รางวัล
สายครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายประกาย นาภูมิ

รางวัลเกียรติบัตร
นางสาวศิรินาฏย์ เรืองประพันธ์
นางสาวอรอุษา ถีวันดี
นางสาวอัญชนา อินทโชติ
นางสาวกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร
นางสาวณัฐกมล ปะวารี

โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร
ณ หอประชุมแคนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<