กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในโทรคมนาคม กสทช.

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดยทีมวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 320 คน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<