กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2563
โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกัน ตักบาตรอาหารแห้ง
และจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<