ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<