คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการวุฒิชัย วรชิน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
และคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ หอประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<