การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นำนักเรียนเข้าแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019
ผลการแข่งขัน นายอนาคินทร์ ธนัยนันท์ธา และนายศุกรเศรษฐ์ วรธรรมธร นักเรียนระดับชั้น ม.6
ทีม null โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูณัฐพล พุทธานุ