การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ผลการแข่งขัน นายภาณุพงษ์ ชัยมาทิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
และได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กชาย พณิชพล เปลี่ยนขำ ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูธนสรณ์ สุมังคละกุล และ ครูวรรณิศา ศรีซังส้ม
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562