รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562
กรอกรายละเอียดการสมัครทางลิ้งค์ด้านล่าง
http://bit.ly/2ZpvU0v
การสอบคัดเลือกเป็นตัวแทน (หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน)
สอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 542)
คาบชุมนุม เวลา 14.10 – 15.00 น.