ค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดการเข้าค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ศึกษาประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ และศึกษาด้านการตลาดแหล่งสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพบวิทยากรด้านการตลาดและผู้ประกอบการ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี ศึกษาดูงานโรงงานสุรีย์-พร้าวหอม จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ” ณ โรงงานสุรีย์-พร้าวหอม (สาขานาโคก) จังหวัดสมุทรสาคร ในเครือของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดย คุณนิษา จาง

Read more text

ศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI)

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล (หุ่นยนต์และช่างภาพ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI) ของบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความชำนาญด้านหุ่นยนต์และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

Read more text

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/4 – 5 , 5/7 – 10) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 –

Read more text

โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในห้องสตูดิโอ รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท BEC TERO RADIO คลื่น HITZ 95.5 พร้อมให้นักเรียนพูดคุยและสัมภาษณ์

Read more text

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020 ในหัวข้อการแข่งขัน “CITY SHAPER” ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Robot Design Award : Strategy &

Read more text

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ

งานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาสำรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าในโรงเรียน โดยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ณ ห้องขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

Read more text

อบรม “โครงการดอกบัวดินไทยถวายพระและของที่ระลึกฝึกสร้างสรรค์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.1 ดำเนินการจัดอบรม “โครงการดอกบัวดินไทยถวายพระและของที่ระลึกฝึกสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ ห้องหัตถประดิษฐ์ 2 (ห้อง 446) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน คือ

Read more text

การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019 ผลการแข่งขัน นายอนาคินทร์ ธนัยนันท์ธา และนายศุกรเศรษฐ์ วรธรรมธร นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทีม null โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ

Read more text

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 ระดับภาคกลาง

นักเรียนในกิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2019) ระดับภาคกลาง โดยมีผลรางวัล ดังต่อไปนี้ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (จากทั้งหมด 49

Read more text