ครูและนักเรียน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นานาชาติ ครั้งที่ 17

ครูและนักเรียน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เป็นตัวแทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นานาชาติ ครั้งที่ 17
(The 17th International Girl Scout Camp 2019)
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562


ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<