กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนวและงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Thai university Center Admission (TCAS)
และ Workshop การทำ Portfolio ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณคมจักร คริมาธัญสร Education Blogger ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการและวิทยากรของ Admission Premium
กิจกรรมขื้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<