พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักการภารโรง
แม่ค้าและนักเรียน
วางพานพุ่ม  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<