กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

? กำหนดการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (ต้องเข้าร่วมทุกคน)
 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 7.00 น. และไม่ค้างคืน)
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5
‼️ แต่งกายชุดนักเรียน (เสื้อนักเรียนสีขาวเท่านั้น)
? เปิดดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2LC3GrZ