ต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมจาก Palmerston North Boy High school ประเทศนิวซีแลนด์

คณะครูและนักเรียนมัธยมจาก Palmerston North Boy High school ประเทศนิวซีแลนด์
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเยี่ยมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และวัฒนธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<