กิจกรรมแสดงความยินดีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (We Are Proud Of You)
ที่สอบเข้าและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจ แก่นักเรียนดังกล่าวและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนปัจจุบัน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<