การประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมทำพานไหว้ครูและการประกวดพานไว้ครู
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบ ความหมายของพานไว้ครู ที่มี ธูป เทียน และดอกไม้ ดอกไม้
แล้วที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้า แพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม
ซึ่งดอกไม้แต่ละอย่างล้วนมี ความหมายเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<