กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ประจำปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก การประกวดชุดมาสคอต และการแข่งขันตอบปัญหาวันงดสูบบุหรี่

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<