กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียน EP/IEP 
 ห้องเรียน EP วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
 ห้องเรียน IEP วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-16.00 น.
? เปิดดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2Wj1irf

 

? แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียนปกติ
 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. (ประชุมรวม)
 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-15.30 น. (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง)
? เปิดดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2MtQ2bM