การแข่งขันเทควันโด “Bangkok Taekwondo 2019”

ด.ญ.พุทธิมา อิสมัน ม.3/5
ได้รับ ?เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี
และ ?เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่คู่ผสม สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี
ด.ช. คชภพ วงศ์เจริญ ม.1/12
ได้รับ ?เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย สายดำแดงรุ่น 13-14 ปี
และ ?เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม สายดำ รุ่น 15-17 ปี
การแข่งขันเทควันโด “Bangkok Taekwondo 2019”
จัดโดยสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562