ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและ ชมนิทรรศการ บูธกิจกรรมโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมและ
ชมนิทรรศการ บูธกิจกรรม โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ บริเวณท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562