การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

นายสุวพิชญ์ ศิริสินรุ่งเรือง ม.4/7 และ
ด.ญ. พุทธิมา อิสมัน ม.3/5
เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร กีฬาเทควันโด พุ่มเซ่ ประเภทคู่ผสม
เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
“บุรีรัมย์เกมส์”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองแดง
ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<