เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “วันงดสูบบุหรี่โลก”

การแข่งขันตอบปัญหา “วันงดสูบบุหรี่โลก”

คุณสมบัติ : นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทุกระดับชั้น (ตัวแทนห้องละ 2 คน)

กำหนดการแข่งขัน :
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

สถานที่การแข่งขัน :
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคาร 2 ชั้น 2
ระดับชั้น ม.ต้น แข่งเวลา 10.50 – 11.40 น. (คาบ 4)
ระดับชั้น ม.ปลาย แข่งเวลา 11.40 – 12.30 น. (คาบ 5)

**เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันศึกษาได้จากป้ายนิทรรศการหน้าห้อง TO BE NUMBER ONE**