การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

น.ส.กนกวรรณ สังข์ทอง ม.6/9 เป็นตัวแทนจังหวัดตราด
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
“บุรีรัมย์เกมส์” ครั้งที่ 35
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกรรเชียง 200 เมตร
ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562
ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา