แสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติบัตรกับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรมอบโล่เกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ที่มีคะแนนสอบเข้าอยู่ในอันดับที่ 1-3 ประเภทนักเรียน โครงการ English Program,
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ในวันเข้าค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<