ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของโรงเรียนและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ครู และเพื่อนนักเรียนได้เป็นอย่างดี
อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงเปิดภาคเรียน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<